Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2021 - Bất động sản Resviet
Hotline: 0934 71 79 86
Icon Collap
Trang chủ » Luật bất động sản » Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2021

Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2021

Trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ không tránh khỏi những trường hợp bổ sung các điều khoản, thay đổi hoặc sửa chữa. Khi đó, bạn phải lập phụ lục hợp đồng. Vậy khái niệm phụ lục hợp đồng là gì? Mẫu phụ lục hợp đồng chuẩn nhất theo quy định hiện hành bạn đang tìm kiếm là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết “Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2021” dưới đây nhé!

Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất năm 2021

Khái niệm về mẫu phụ lục hợp đồng

Căn cứ tại Điều 403 của Bộ luật Dân sự 2015, quy định hợp đồng có thể kèm theo phụ lục để quy định chi tiết và cụ thể hơn một số điều khoản trong hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Do vậy, nội dung phụ lục hợp đồng không được trái, sai phạm với nội dung trong hợp đồng kỳ kết.

Theo quy đinh trên, ta có thể thấy phụ lục hợp đồng là phần quy định chi tiết một số điều khoản trong hợp đồng, vì vậy nó là một bộ phận của hợp đồng. Bản phụ lục của hợp đồng được xây dựng kèm theo hợp đồng, nên không thể áp dụng riêng rẽ mà luôn luôn phụ thuộc và thực hiện cùng với việc thực hiện hợp đồng. Các bên tham gia ký kết hợp đồng không những chỉ có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung hợp đồng, mà còn phải thực hiện đúng các nội dung được thể hiện trong bản phụ lục hợp đồng.

Khác biệt giữa phụ lục hợp đồng với hợp đồng phụ là chỗ: mặc dù hợp đồng phụ được lập ra cũng với mục đích là để thực hiện hợp đồng chính nhưng hợp đồng phụ có tính độc lập tương đối với hợp đồng chính và không nhất thiết phải thực hiện cùng một lúc với hợp đồng chính.

Nội dung mẫu phụ lục hợp đồng

Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng chính. Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có những điều khoản trái với nội dung trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ có các thỏa thuận khác. Trong trường hợp, các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng xuất hiện những điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Trường hợp hợp đồng vô hiệu một phần hoặc toàn bộ sẽ dẫn đến phụ lục hợp đồng cũng bị vô hiệu tương ứng với điều khoản bị vô hiệu ở hợp đồng. Nhưng nếu phụ lục hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng vẫn có hiệu lực.
Số lần tối đa được ký phụ lục hợp đồng

Trong Bộ luật Dân sự 2015 không quy định về số phụ lục hợp đồng tối đa có thể ký kết, vì thế số lượng sẽ tùy thuộc vào mức độ cụ thể của hợp đồng và tuỳ thuộc vào ý chí của các bên tham gia giao kết.

Tuy nhiên, tại Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP đối với hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động.

Các loại mẫu phụ lục hợp đồng

Từ các khái niệm trên phụ lục hợp đồng chia làm hai loại:

Phụ lục hợp đồng như một phần bổ sung cho hợp đồng chính, quy định chi tiết một số điều khoản và được lập đồng thời với hợp đồng chính.

Phụ lục hợp đồng để bổ sung hoặc sửa đổi một số quy định của hợp đồng đã được lập trước đó. Cụ thể là thay đổi các nội dung của hợp đồng đã lập như gia hạn, rút ngắn thời hạn hợp đồng, điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị…

Những lưu ý khi soạn mẫu phụ lục hợp đồng

Về nội dung: Phụ thuộc hoàn toàn vào hợp đồng chính. Để soạn thảo phụ lục hợp đồng phải căn cứ vào nội dung hợp đồng ban đầu. Bên cạnh đó phải căn cứ vào đối tượng tham gia ký kết hợp đồng có đủ năng lực hành vi dân sự, hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, không được ép buộc, lừa dối và ký kết đúng thẩm quyền.

Về hình thức: Là một bộ phận không thể tách khỏi Hợp đồng. Nên hợp đồng được lập thành văn bản và có công chứng và chứng thực,… thì mẫu phụ lục hợp đồng cũng phải được thực hiện theo những quy định như thế.

Trên đây là những thông tin về khái niệm, hiệu lực, nội dung chú ý khi soạn thảo, sử dụng mẫu phụ lục hợp đồng. Hy vọng bài viết sẽ mang đến cho bạn những thông tin, kiến thức bổ ích, phía dưới chúng tôi sẽ giới thiệu 2 mẫu phụ lục hợp đồng được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay gồm:

I.MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————o0o———————

MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..
Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số………………….đã ký ngày ……., tháng……., năm……………
Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

CÔNG TY…………………………………………..
Đại diên:………………………………………..
Chức vụ: ………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………..
Điện thoại: +84………….. Fax: +84…………
Mã số thuế:………………………………………..
Số tài khoản:………………………………………..

BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………………..
Đại diên:………………………………………..
Chức vụ: ………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………..
Điện thoại: +84………….. Fax: +84…………
Mã số thuế:………………………………………..
Số tài khoản:………………………………………..
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng số……. về ………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:
1. …………………..…………………..…………………..…
2. …………………..…………………..…………………..…
3. …………………..…………………..…………………..…
4. …………………..…………………..…………………..…
5. Điều khoản chung :
5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số …………….
5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành … bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….
5.3 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của hợp đồng thuê nhà số…và có giá trị pháp lý kể từ ngày ký……..

II. MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————o0o———————

MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 012 ngày 01/01/2019)
Hôm nay, ngày…tháng…năm…, tại………………….Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là bên A)
Ông/Bà:…………………………………….. Sinh năm:………………………………………
CMND/CCCD số:…………………………. Ngày cấp: …………………………………….
Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………….
Ông/Bà:……………………………… ……..Sinh năm:………………………………………
CMND/CCCD số:…………………………. Ngày cấp:………………………………………
Hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………..

BÊN MUA:……………………………………………………………………………………. (Sau đây gọi tắt là Bên B) (Trường hợp bên B là Công ty)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:……………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………..
Đại diện bởi ông:……………………………………………………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:……………………… Ngày cấp:……………………………….

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số……………….(Sau đây gọi là Hợp đồng) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau:
Từ: “Phương thức thanh toán: Tiền mặt.”
Thành: “Phương thức thanh toán: chuyển khoản qua tài khoản số…………….tại Ngân hàng………..tỉnh…………, mang tên………………..”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ngày……………..giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số… mà hai bên đã ký kết ngày .

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục hợp đồng này để làm bằng chứng.
Phụ lục Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 2 bản để làm bằng chứng.

4/5 - (2 bình chọn)
Tags:

  LIÊN HỆ TƯ VẤN RESVIET

  Bình luận
  DỰ ÁN TIÊU BIỂU

  A&T SKY GARDEN | THE EMERALD 68DE LA SOL | DATXANHHOMES RIVERSIDE | ONE VERANDAH | URBAN GREEN | PARIS HOÀNG KIM | AVATAR THỦ ĐỨC | THỦ THIÊM ZEIT RIVER | THE GLOBAL CITY | THE CLASSIA | THE RIVANA | THE RIVUS | SENTURIA AN PHÚ | LAKEVIEW CITY | FIATO PREMIER | GEM SKY WORLD | OPAL BOULEVARD | ST MORITZ | OPAL SKYLINE | CARA RIVER PARK | THE 5WAY PHÚ QUỐC 

  • Gem Sky World
   Gem Sky World
  • Tecco Felice Homes
   Tecco Felice Homes
  • Opal Skyline
   Opal Skyline
  • Opal Boulevard
   Opal Boulevard
  • Opal Cityview
   Opal Cityview
  • Lux Riverview
   Lux Riverview
  0934 71 79 86